Dialogi ajassa – vanhenemisen taito

Millaiseksi kuvittelet elämäsi, kun olet vanha? Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia siihen liittyy? Muun muassa näitä kysymyksiä pohtii Heurekan lokakuussa avautuva Dialogi ajassa – vanhenemisen taito -näyttely.

Dialogi ajassa on ainutlaatuinen näyttely yhdestä aikamme merkittävimmistä teemoista – ihmisen ikääntymisestä. Näyttely antaa tietoa vanhenemisen yksilöllisestä ainutkertaisuudesta, lisää empatiaa ikääntyneitä kohtaan, voittaa ennakkoluuloja, syventää sukupolvien välistä dialogia ja lisää tietoisuutta ikääntymisen tuomista mahdollisuuksista. Siinä käsitellään iän ja vanhenemisen eri puolia parhaiden ikäasiantuntijoiden eli yli 70-vuotiaiden innoittajien ohjauksessa.


Näyttelyssä pääsee kokeilemaan, miltä tuntuu portaiden nousu vanhuksena.

Dialogi ajassa kannustaa sukupolvien väliseen vuorovaikutukseen, ja antaa samalla mahdollisuuden kokea, millaisia arkipäivän haasteita vanhus kohtaa.
Näyttelyssä pääsee kokeilemaan muun muassa sitä, miltä tuntuu kivuta portaita ylös ja alas hitaasti liikkuvana mummona tai vaarina ja miten hankalaa on avata lukko tärisevin käsin.

Näyttelyn teemat eivät kannusta vain pohtimaan omaa ja muiden ikääntymistä, vaan ne antavat ajattelemisen aihetta myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Ikääntyminen on yksi tärkeimmistä sosiaalisista kysymyksistä, joka koskettaa koko maailmaa.

Tilastokeskuksen mukaan yli 65-vuotiaiden osuus Suomen väestöstä kasvaa koko ajan ja sen arvellaan nousevan nykyisestä 19,9 prosentista 26 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tämän arvion mukaan vuonna 2020 Suomessa on jo yli miljoona 65-vuotiasta. Arvion mukaan koko maapallon väestöstä peräti kolmasosa on yli 65-vuotiaita vuonna 2050.

Näyttelyn on tuottanut Dialogue Social Enterprise GmbH. Heurekassa on ollut aiemmin esillä saman tuottajan Dialogi pimeässä- ja Dialogi hiljaisuudessa -näyttelyt.
Vanhustyön keskusliitto on näyttelyssä asiantuntijayhteistyökumppanina.

Dialogi ajassa – vanhenemisen taito on esillä Heurekassa 1.10.2016–15.1.2017.